Baanreglement LTC Ouddorp

Versie 21-03-2012

Dit Baanreglement vormt een samenhangend geheel met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Reglement “alcohol in sportkantines” en het Barreglement.

Toegang tot het park en de banen

Artikel 1

 1. Het tennispark is voor leden en overige bevoegden dagelijks geopend van 07.00 tot 23.00 uur. Het bestuur kan afwijkende tijden vaststellen.
 2. Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van de vereniging en overige speelgerechtigden. Voor tennislessen, wedstrijden en toernooien kan het bestuur een afwijkende regeling vaststellen.
 3. Leden van het bestuur en de relevante commissies hebben het recht het spelen op de banen te verbieden als de weersgesteldheid of andere omstandigheden dit noodzakelijk maken.
 4. De banen mogen het hele jaar door worden bespeeld, ook bij droog vriezend weer. Er mag niet worden gespeeld als er sneeuw op de baan ligt, als er ijzelvorming is en zolang bij dooi de vorst niet uit de grond is. Sneeuw mag niet worden geruimd.
 5. Juniorleden hebben dezelfde speelrechten als de seniorleden.

Gedrag op de banen

Artikel 2

 1. Spelers zijn verplicht op de banen gepaste kleding en geschikte schoenen te dragen. De schoenen dienen schoon te zijn.
 2. Voor het verlaten van de baan moet, ook al zijn er wachtenden, de baan in goede conditie worden gebracht. Tennisbanen moeten ook buiten het speelveld worden geveegd.
 3. Het is verboden onnodige geluidshinder te veroorzaken.
 4. Beschadigingen van de banen moeten zo spoedig mogelijk aan de onderhoudscommissie worden gemeld.

Tennislessen

Artikel 3

 1. Tennislessen gegeven door een door de vereniging aangestelde leraar hebben op baan 3 voorrang, mits de lestijden minimaal een week van tevoren door de leraar zijn gepubliceerd op het mededelingenbord. De leraar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de door hem gebruikte baan.

Overdracht banen aan wachtende spelers

Artikel 4

 1. Spelers moeten bij het in gebruik nemen van een baan gebruik maken van het afhangsysteem. Door het lidmaatschapspasje in de houder van baan 1, baan 2 of baan 3 te plaatsen en de begintijd van spelen in te stellen reserveren de spelers de baan voor 45 minuten bij het dubbelspel of 30 minuten bij het enkelspel.
 2. Alle twee, drie of vier spelers die een baan gaan gebruiken moeten hun pasje plaatsen.
 3. Een baan kan gereserveerd worden ook als nog niet alle teamleden aanwezig zijn.
 4. Zodra de ingestelde speeltijd om is, moeten de spelers plaats maken voor wachtende spelers.
 5. Zolang er geen wachtende spelers zijn mag men doorspelen.
 6. Een baan, die in gebruik is, kan alleen gereserveerd worden voor een speeltijd die direct aansluit op de al gereserveerde speeltijd(en). Zie ook hierna lid 7.
 7. Een baan reserveren voor speeltijd in de nabije of verdere toekomst is niet toegestaan.
 8. Het is niet toegestaan tijdens het spelen de tijd aan te passen of nogmaals een baan te bespreken.
 9. Na het verstrijken van de speeltijd mag een nieuwe speeltijd worden ingesteld.
 10. Bovenstaande regels gelden ook voor leden met introducés.
 11. Spelers, die een baan gehuurd en betaald hebben, mogen de gehele huurtermijn blijven spelen. Dat een baan verhuurd is en voor welke tijdsduur moet door de huurder op het afhangsysteem worden kenbaar gemaakt.
 12. Tennislessen, competitiewedstrijden, toernooien, tossavonden en andere georganiseerde evenementen hebben voorrang boven het vrije spelen.

Competities, toernooien en evenementen

Artikel 5

 1. Deelnemers aan competities en aan door de vereniging georganiseerde toernooien en evenementen kunnen bij voorrang beschikken over de daarvoor bestemde banen. Eén en ander wordt bekend gemaakt via de binnen de vereniging gebruikelijke communicatiekanalen.
 2. Deelnemers aan competities, toernooien en evenementen zijn verplicht zich te houden aan de geldende regels en de aanwijzingen van de leiding.

Onze sponsors

 • Delta Sportfysiotherapie
 • Storm Klimaattechniek
 • De Vogel Adviesgroep
 • van Wijk
 • van Huizen
 • Lastotaal
 • Albert Heijn Ouddorp
 • Traas en Ovaa Sport
 • Bruna
 • Multimate
 • Auto Koese
 • Fitnesscentrum Fit-Upp
 • NewFigure

Contact

L.T.C. Ouddorp
Klarebeekweg 22, 3253 LC Ouddorp
Postbus 9, 3253 ZG Ouddorp
0187-681155
info@ltc-ouddorp.nl